Kamisetak!

Gili-gili, Ganbara eta Dra! dendetan salgai